Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 1
Bugün : 27
Toplam : 104614

        HİZMET REHBERİ >> KAMU HİZMET STANDARTLARI
Yarbaşı Belediyesi Ruhsat Memurluğu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme 1-Vergi Levhası 2-Kimlik Fotokopisi 3-Esnaf sicil veya ticaret odası kaydı 4-Ustalık belgesi (Gerektiğinde) 5-Yapı kullanma izni (Gerektiğinde) 6-Vaziyet Planı (Gerektiğinde) 7-İş akım şeması (Gerektiğinde) 8-TSE Belgesi (Gerektiğinde) 9-Deşarj ve emisyon hacmi (Gerektiğinde) 10-ÇED raporu (Gerektiğinde) 11-Sorumlu müdür sözleşmesi (Gerektiğinde) 2 gün 2 Hafta Tatili Ruhsatı Verme 1-1 adet resim 2 gün *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Cemal ÜNALDI İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Ruhsat Memuru Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :c.unaldi@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr Yarbaşı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Su Aboneliği Verme 1-Tapu fotokopisi 2-Ruhsat Fotokopisi 3-Su sayacı faturası 4-Kimlik fotokopisi 5-Yapının fotoğrafı 30 dakika 2 Su Aboneliği(İsim değişikliği-ev sahibi) 1-Tapu fotokopisi 2-Kimlik Fotokopisi 3-Su abone numarası 15 dakika 3 Su Aboneliği(İsim değişikliği-kiracı) 1-Kira kontratı 2-Kiracı kimlik fotokopisi 3-Ev sahibi kimlik fotokopisi 15 dakika 4 Kanalizasyon Resmi dilekçe 1 gün 5 Kaçak Su Resmi dilekçe 1 gün 6 Abonelikte ana boru yer tespiti Resmi dilekçe 1 gün 7 Su arıza Resmi dilekçe 1 gün 8 Bahçe sulama Resmi dilekçe 1 gün 9 Sayaç ayarı Resmi dilekçe 1 gün 10 Kanalizasyon suyu arıtma Resmi dilekçe 1 gün *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Cemal ÜNALDI İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Yazı İşleri Md.V. Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :c.unaldi@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr Yarbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 İnşaat Ruhsatı 1-Dilekçe 2-Tapu 3-Aplikasyon Krokisi 4-Faydalı alan hesabı 5-Beyanname 6-İmar Çapı 7-Mimarın sicil durumu+taahhüdü 8-Elektrik mühendisi sicil durumu+taahhüdü 9-İnşaat mühendisi sicil durumu+taahhüdü 10-Makine mühendisi sicil durumu+taahhüdü 11-Sığınak Raporu 12-Emlak+tahsilat+numarataj belgeleri 13-Ruhsat harcı 14-Kimlik fotokopisi 15-Projeler 16-Zemin etüdü 30 gün 2 Yapı Kullanma İzni 1-Dilekçe 2-Tapu 3-Ruhsat fotokopisi 4-Proje tasdik harcı 5-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi 6-Sağlık raporu 7-Mimarın sicil durumu+taahhüdü 8-Elektrik mühendisi sicil durumu+taahhüdü 9-İnşaat mühendisi sicil durumu+taahhüdü 10-Makine mühendisi sicil durumu+taahhüdü 11-Sığınak Raporu 12-Emlak+tahsilat+numarataj belgeleri 13-Yapı kullanma izin harcı 14-Kimlik fotokopisi 15-Asansör işletme ruhsatı 16-Zemin etüdü 30 gün 3 Kat İrtifakı 1-Dilekçe 2-Tapu 3-Ruhsat fotokopisi 4-Proje tasdik harcı 5-Mimari proje 30 gün 4 Kat Mülkiyeti 1-Dilekçe 2-Tapu 3-Ruhsat fotokopisi 4-Yapı Kullanma İzni 5-Proje tasdik harcı 6-Mimari proje 30 gün *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Muhsin MART İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Fen İşleri Yetkilisi Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :m.mart@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr Yarbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi 1-Kimlik Fotokopisi 2-Tapu fotokopisi 3-Yapı kullanma izni veya ruhsatı 4-Veraset kararı (ölüm halinde) 2 saat *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Ferhat YÜCEL İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Mali Hizmetler Md.V. Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :f.yucel@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr Yarbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 İmar Durum Belgesi 1-Tapu fotokopisi 2-Kadastro çapı 1 gün 2 İmar Projesine Esas İmar Çapı Verilmesi 1-Dilekçe 2-Tapu Fotokopisi 3-Aplikasyon krokisi 5 gün 3 18. Madde Uygulaması 31 Ocak 1988 tarihli B.Ö.H.Y.Y uygun olarak hazırlanan dosya 15 gün 4 İfraz İşlemi 31 Ocak 1988 tarihli B.Ö.H.Y.Y uygun olarak hazırlanan dosya 15 gün 5 Tevhid İşlemi 31 Ocak 1988 tarihli B.Ö.H.Y.Y uygun olarak hazırlanan dosya 15 gün 6 2981/3290 Ek-1 10-c ve 9-c Uygulamaları 31 Ocak 1988 tarihli B.Ö.H.Y.Y uygun olarak hazırlanan dosya 15 gün 7 İhata Duvar Ruhsatı Verilmesi 1-Dilekçe 2-Tapu fotokopisi 3-Aplikasyon krokisi 5 gün 8 Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Denetlenmesi Yapı Ruhsatı 1 gün 9 İhata Duvar Ruhsatı İzninin Denetimi 1-Tapu fotokopisi 2-Aplikasyon krokisi 5 gün *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Muhsin MART İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Fen İşleri Yetkilisi Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :m.mart@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr Yarbaşı Belediyesi Bilgi Edinme ve Halkla İlişkiler Birimi Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bilgi Edinme Müracaatı 1-Dilekçe veya matbu form (Dilekçede Bilgi Edinme Kanununa göre talep belirtilecek) 15 gün 2 Vatandaş Şikayet ve Talepleri Mail yoluyla gelen başvurular 3 gün *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Muhsin MART İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Bilgi Edinme Görevlisi Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :m.mart@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr Yarbaşı Belediyesi Evlendirme Memurluğu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Evlenme Müracaatı 1-Kimlik Fotokopileri 2-4’er adet vesikalık resim 10 gün *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Cemal ÜNALDI İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Evlendirme Memuru Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :c.unaldi@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr Yarbaşı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Dilekçe Müracaatı 1-Dilekçe 30 gün *Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Cemal ÜNALDI İsim :Mustafa ÖNAL Unvan :Yazı İşleri Md.V. Unvan :Belediye Başkanı Adres :Yarbaşı Belediyesi Adres :Yarbaşı Belediyesi Tel :328-886 25 91 Tel :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 Faks :328-886 25 91 E-Posta :c.unaldi@yarbasi.bel.tr E-Posta :baskan@yarbasi.bel.tr  

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri