Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 1
Bugün : 8
Toplam : 104947

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2013/29  Tekrar : H
Karar Tarihi : 02.10.2013  Evrak Dairesi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak No : 2013/29  Saat : 11:00
Geliş Tarihi : 02.10.2013  Kesinleşme Tarihi : 07.10.2013
Konu : 2014 Yılı Bütçesi ve Bütçeye Bağlı Tarife Cetvelinin Görüşülmesi 
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : ÖMER LÜTFİ ÇİLOĞULLARI-ZEYNEL YÜCEL
Meclis Üyeleri : Ökkeş AKSOY, Mustafa ÇAPAR, Dursun ÇOMALAK, Zeki GÜZEL, Ö.Lütfi ÇİLOĞULLARI, İsmail YÜCEL, Zeynel YÜCEL, Bekir KAYA ve Hulisi MART
KARAR DETAYI

KARAR: Belediye Encümeninin 04/09/2013 tarihli ve 50 sayılı kararı ile görüşülmek üzere meclise havale edilen 2014 yılı bütçesi ve bütçeye bağlı tarife cetvelinin görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce 03/09/2013 sayılı yazı Başkanlık Makamına sunulan Yazı ekinde yer alan ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24.maddesine dayanarak hazırlanan, 2014 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe Tahminleri ile izleyen iki yılın gelir tahminleri aşağıdaki şekilde, yine Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2014 yılı bütçeye bağlı tarife cetveli de oybirliği ile kabul edildi.

2014 Yılı Bütçe Gelir Hesabı (TL)

01 Vergi Gelirleri

                       210.700,00

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

                       255.450,00

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

                       125.000,00

05 Diğer Gelirler

                    1.264.350,00

06 Sermaye Gelirleri

                         78.500,00

08 Alacaklardan Tahsilat

                         16.000,00

Toplam

                     1.950.000,00

 

2014 Yılı Bütçe Gider Hesabı (TL)

01 Personel Giderleri

                        641.550,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

                        107.000,00

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

                        937.450,00

04 Faiz Giderleri

                          25.000,00

05 Cari Transferler

                          27.000,00

06 Sermaye Giderleri

                        132.000,00

Yedek Ödenek

                           80.000,00

Toplam

                      1.950.000,00

 

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri