Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 1
Bugün : 14
Toplam : 104953

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2015/09  Tekrar : H
Karar Tarihi : 03.04.2015  Evrak Dairesi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak No : 2015/09  Saat : 00:00
Geliş Tarihi : 03.04.2015  Kesinleşme Tarihi : 08.04.2015
Konu : FOTOGRAMETRİK SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ETÜT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş'DEN KREDİ TALEBİ 
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : MUSTAFA ÇAPAR-ÖKKEŞ AKSOY
Meclis Üyeleri : ARİF ERDEM, ERDOĞAN TOY, HACI GÜZEL, MUSTAFA ÇAPAR, ÖKKEŞ AKSOY, ÖMER LÜTFİ ÇİLOĞULLARI, HANİFİ İYİ, MEHMET TOY, MEHMET UMUT YÜCEL
KARAR DETAYI
Fotogrametrik Sayısal Halihazır harita Etüt işinde kullanılmak ve maliyetinin % 50 lik kısmı İller Bankası A.Ş. Yıllık KArdan Ayrılan Ödeneğin Kullanıldırılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.den 82.500,00-seksenikibinbeşyüz-TL. kredi kullanılmasına krediden kaynaklanacak anapara, fazi, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtıflan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40 ın dışında ve % 100 üne kadar)karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması durumunda bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile ara., gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş'ce talep edilmesi halinde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi imzalamaya kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş,ye rehin vermeye mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Belediye Başkanının yetkili kılınması meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri