Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 2
Bugün : 30
Toplam : 104617

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2015/08  Tekrar : H
Karar Tarihi : 03.04.2015  Evrak Dairesi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak No : 2015/08  Saat : 00:00
Geliş Tarihi : 03.04.2015  Kesinleşme Tarihi : 08.04.2015
Konu : BELEDİYEMİZE AİT HACZİ KABİL TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN BELİRLENMESİ 
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : MUSTAFA ÇAPAR-ÖKKEŞ AKSOY
Meclis Üyeleri : ARİF ERDEM, ERDOĞAN TOY, HACI GÜZEL, MUSTAFA ÇAPAR, ÖKKEŞ AKSOY, ÖMER LÜTFİ ÇİLOĞULLARI, HANİFİ İYİ, MEHMET TOY ve MEHMET UMUT YÜCEL
KARAR DETAYI
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yasanın 121, 122, 123.maddeleri Belediye mallarının haczedilmesiyle ilgili olarak mevcut düzenlemeye ek olarak yeni düzenlemelerde bulunmaktadır.
Torba Yasasının 121.maddesi ile İcra Dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyelerden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen mal üzerineuygulanır. 10 gün içerisinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz düzenlemesi getirilmiştir. Ayrıca 123.madde ile Belediye Kanununa geçici 8.madde eklenerek 15.maddenin son fıkrası hükümleri devam eden her türlü icra takipleri hakkında uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler söz konusu fıkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır uygulaması getirilmiştir.
6552 sayılı kanunla 5393 sayılı Belediye Kanununa eklenen ve yukarıda anılan maddelere istinaden;
Karacaören Mahallesi 113 ada 7 parsel ve 118 ada 9 parsel,
Karaçarlı Mahallesi 694 ve 1187 parsel,
Merkez Mahallesi 126 ada 22 parsel, 140 ada 2 parsel ve 141 ada 32 parsel nolu taşınmazlar Belediyemizin haczi kabil taşınmazları olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri