Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 1
Bugün : 8
Toplam : 104947

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2014/34  Tekrar : H
Karar Tarihi : 05.12.2014  Evrak Dairesi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak No : 2014/34  Saat : 10:00
Geliş Tarihi : 05.12.2014  Kesinleşme Tarihi : 10.12.2014
Konu : MÜNAKALE(ÖDENEK AKTARIMI) 
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : MUSTAFA ÇAPAR-ÖKKEŞ AKSOY
Meclis Üyeleri : ARİF ERDEM, ERDOĞAN TOY, HACI GÜZEL, MUSTAFA ÇAPAR, ÖKKEŞ AKSOY, ÖMER LÜTFİ ÇİLOĞULLARI, MEHMET TOY, MEHMET UMUT YÜCEL VE HANİFİ İYİ
KARAR DETAYI

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce Başkanlık Makamına sunulanve makamca aynı gün görüşülmek üzere Meclise havale edilen 03/12/2014 tarihli ve434-1277 sayılı yazı okutuldu. Yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. madde (b)bendine dayanarak bütçede ödeneği yetişmeyen harcama kalemlerine ödenek aktarımı yapılması talep edilmektedir. Yazı ekinde yer alan cetvelde detayı verilen münakale işlemi meclisin bilgisine sunuldu.

Buna göre; ödeneği yetişmeyen Sağlım Primi Ödemelerine ödeneği fazla gelen Proje Giderlerinden 10 bin TL, yine ödeneği yetişmeyen Geçici İşçilerin Ücretleri Kalemine, Personel Giderleri karşılama ödeneğinden 10 bin Tl, yedek ödenekten 70 bin TL, tıbbi malzeme ve ilaç alımlarından 37 bin TL, bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım kaleminden 39 bin TL, diğer personele yapılan diğer ödemelerden10 bin TL, diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 10 bin TL,mahkeme harç ve giderlerinden 5 bin TL, etüt-proje bilirkişi, ekspertiz giderlerinden 5 bin TL, bilgisayar alımlarından üçbinbeşyüz TL, bilgisayar hizmeti alımlarından yedi bin beşyüz TL, bürü bakım ve onarım giderlerinden 11 bin TL, diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerinden 16 bin TL, hareketli iş makinesi alımlarından 30 bin TL, kara taşıtı alımlarından 35 bin TL. ve sürekli işçilerin sosyal hakları kaleminden bin beşyüz TL toplamda ise 300 bin 500 TL ödenek aktarımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri