Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 1
Bugün : 32
Toplam : 104619

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2014/24  Tekrar : H
Karar Tarihi : 01.08.2014  Evrak Dairesi : FEN İŞLERİ
Evrak No : 2014/24  Saat : 10:00
Geliş Tarihi : 01.08.2014  Kesinleşme Tarihi : 06.08.2014
Konu : İBRAHİM KÖKSAL’ın DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : MUSTAFA ÇAPAR-ÖKKEŞ AKSOY
Meclis Üyeleri : Ökkeş AKSOY, Mustafa ÇAPAR, Ö.Lütfi ÇİLOĞULLARI, Arif ERDEM, Hacı GÜZEL, Erdoğan TOY, Hanifi İYİ, Mehmet TOY ve Mehmet Umut YÜCEL
KARAR DETAYI

Yarbaşı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa ÖNAL’ın Başkanlığında;

ÜYELER; Ökkeş AKSOY,  Mustafa ÇAPAR,  Ömer Lütfi ÇİLOĞULLARI, Arif ERDEM, Erdoğan TOY, Hacı GÜZEL,  Mehmet TOY ve Mehmet Umut YÜCEL’ in  iştirakı ile 01/08/2014 Cuma günü  saat 10.00’ da olağan olarak toplandı.

 

Meclis üyelerinden Hanifi İYİ özürsüz olarak toplantıya iştirak etmedi.

 

Saygı duruşunu takiben ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görüldü. Temmuz ayında tatil sebebiyle toplantı yapılmadığından Haziran ayı toplantı tutanakları meclis üyelerine dağıtıldı. Tutanakların hatasız olduğu tespit edildi. Gündemin tek maddesinin görüşülmesine geçildi.

 

KARAR: Beldemiz Merkez Mahallesinden İbrahim KÖKSAL’ ın 23/06/2014 tarihli ve 155 sayılı dilekçesi okutuldu. İbrahim KÖKSAL dilekçesinde ‘’ Merkez Mahallesi Kelahmetler Mevkii 126 ada 33 parsel nolu taşınmazının içerisinden imar yolunun kaldırılması veya kaydırılmasını’’ talep etmektedir.

Konu hakkında Belediyemiz Fen İşlerince Başkanlık Makamına sunulan 01/07/2014 tarihli ve 212-745 sayılı görüş yazısında ise ’’İmar Planı üzerinde yapılan incelemelerde Yarbaşı 126 ada 33 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli N36-C04-C-4-C paftasında kaldığı, planda taşınmazın Çocuk Bahçesi, Park ve imar yolu kapsamında olduğu görüldüğünden talebin uygun olmadığı kanaatine varılmış olup,  sorunun ancak 3196 Sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapılacak uygulama ile giderileceği’’ belirtilmektedir.

Bu görüş ışığında yapılan değerlendirmeler neticesinde İbrahim KÖKSAL’ın imar tadilatı talebinin uygun olmadığı kanaatine varılarak reddine, kararın detaylı bir yazı ile talep sahibine iletilmesine;

 Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri