Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 2
Bugün : 34
Toplam : 104621

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2015/03  Tekrar : H
Karar Tarihi : 06.02.2015  Evrak Dairesi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak No : 2015/03  Saat : 00:00
Geliş Tarihi : 06.02.2015  Kesinleşme Tarihi : 11.02.2015
Konu : GRUP KANALİZASYON İNŞAATI İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER  
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : MUSTAFA ÇAPAR-ÖKKEŞ AKSOY
Meclis Üyeleri : Mustafa ÇAPAR, Ökkeş AKSOY, Ö.Lütfi ÇİLOĞULLARI, Arif ERDEM, Erdoğan TOY, Hacı GÜZEL, Hanifi İYİ, Mehmet TOY ve Mehmet Umut YÜCEL
KARAR DETAYI

Yarbaşı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa ÖNAL’ ın Başkanlığında;

ÜYELER; Mustafa ÇAPAR, Ökkeş AKSOY, Ö.Lütfi ÇİLOĞULLARI, Arif ERDEM, Erdoğan TOY, Hacı GÜZEL, Hanifi İYİ, Mehmet TOY ve Mehmet Umut YÜCEL’in iştiraki ile 06.02.2015 Cuma günü saat 10.00’ da olağan olarak toplandı. Saygı duruşunun ardından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantı ekseriyetinin olduğu görüldü. Ocak 2015 meclis karar tutanaklarının birer örneği üyelere dağıtıldı, tutanakların hatasız olduğu tespit edildi. Gündemin ilk maddesinin görüşülmesine başlandı.

Grup Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası  A.Ş.den Kredi kullanılması ile ilgili görüşmelere geçildi.

KARAR: Grup Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetinin % 50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’lik kısmına karşılık gelen 5.121.483.-(beşmilyonyüzyirmibirbindörtyüzseksenüç) TL’sinin ise İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa ÖNAL’ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri