Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 2
Bugün : 15
Toplam : 104954

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2015/23  Tekrar : H
Karar Tarihi : 02.10.2015  Evrak Dairesi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak No : 2015/23  Saat : 00:00
Geliş Tarihi : 02.10.2015  Kesinleşme Tarihi : 07.10.2015
Konu : 2016 Yılı Tahmini Bütçesi ve Bütçeye Bağlı Tarife Cetvelinin Görüşlmesi 
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : ÖKKEŞ AKSOY-MUSTAFA ÇAPAR
Meclis Üyeleri : Ökkeş AKSOY, Mustafa ÇAPAR, Arif ERDEM, Hacı GÜZEL, Erdoğan TOY, Ö.Lütfi ÇİLOĞULLARI, Hanifi İYİ, Mehmet TOY ve Mehmet Umut YÜCEL
KARAR DETAYI

Yarbaşı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa ÖNAL’ ın Başkanlığında;

ÜYELER; Ökkeş AKSOY, Mustafa ÇAPAR, Arif ERDEM, Hacı GÜZEL, Erdoğan TOY, Ö.Lütfi ÇİLOĞULLARI, Hanifi İYİ, Mehmet TOY ve Mehmet Umut YÜCEL ’ in katılımıyla 02/10/2015 Cuma  günü saat 10.00’ da Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağan olarak toplandı. Saygı duruşunun ardından ad okunarak yoklama yapıldı, toplantı ve karar ekseriyetinin olduğu görüldü. Eylül ayı toplantı karar tutanaklarının birer örneği meclis üyelerine dağıtıldı ve  hatasız olduğu tespit edildi. Gündeme geçmeden önce Başkan Mustafa ÖNAL’ın teklifi üzerine bir Plan Tadilat Onayı ve bir Sokak İsmi Verilmesi talebi oybirliği ile gündeme alındı.

Gündemin ilk maddesinin görüşülmesine başlandı;

 

KARAR: Belediye Encümeninin 18/09/2015 tarihli ve 56 sayılı kararı ile görüşülmek üzere meclise havale edilen 2016 yılı bütçesi ve bütçeye bağlı tarife cetvelinin görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce Başkanlık Makamına sunulan 18/09/2015 tarihli yazı ekinde yer alan ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24.maddesine dayanarak hazırlanan, 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe Tahminleri ile izleyen iki yılın gelir tahminleri ve yine Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2016 yılı bütçeye bağlı tarife cetveli Belediye Meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edildi.

 

2016 Yılı Bütçe Gelir Hesabı (TL)

01 Vergi Gelirleri

                       364.600,00

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

                       341.700,00

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

                       222.000,00

05 Diğer Gelirler

                    2.142.700,00

06 Sermaye Gelirleri

                         129.000,00

Toplam

                     3.200.000,00

 

2016 Yılı Bütçe Gider Hesabı (TL)

01 Personel Giderleri

                        987.500,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

                        178.000,00

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

                     1.626.800,00

04 Faiz Giderleri

                          30.000,00

05 Cari Transferler

                          37.700,00

06 Sermaye Giderleri

                        220.000,00

Yedek Ödenek

                        120.000,00

Toplam

                      3.200.000,00

 

 

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri