Yarbaşı Belediyesi Resmi Web Sitesi
         
   
   
 
 
Mustafa ÖNAL
Özgeçmiş
Foto Galeri
 

 
Evlenenler
Cenaze İlanları
Diğer İlanlar
 
 
Aktif Kişi : 1
Bugün : 8
Toplam : 104947

        MECLİS KARAR DETAYI
Karar No : 2016/24  Tekrar : H
Karar Tarihi : 05.08.2016  Evrak Dairesi : FEN İŞLERİ
Evrak No : 2016/24  Saat : 10:00
Geliş Tarihi : 05.08.2016  Kesinleşme Tarihi : 10.08.2016
Konu : İMAR KOMİSYONU 4 NOLU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 
Belediye Başkanı : MUSTAFA ÖNAL
Divan Katibi : MUSTAFA ÇAPAR-ÖKKEŞ AKSOY
Meclis Üyeleri : MUSTAFA ÇAPAR, ÖKKEŞ AKSOY, ÖMER LÜTFİ ÇİLOĞULLARI, ARİF ERDEM, HACI GÜZEL, ERDOĞAN TOY, HANİFİ İYİ, MEHMET TOY VE MEHMET UMUT YÜCEL
KARAR DETAYI
Yarbaşı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa ÖNAL’ ın Başkanlığında; ÜYELER; Mustafa ÇAPAR, Arif ERDEM, Ökkeş AKSOY, Ö.Lütfi ÇİLOĞULLARI, Erdoğan TOY, Hacı GÜZEL, Hanifi İYİ, ,Mehmet TOY ve Mehmet Umut YÜCEL’in iştiraki ile 05.08.2016 Cuma günü saat 10.00’ de olağan olarak toplandı. Saygı duruşunun ardından isim okunarak yoklama yapıldı. Tüm üyelerin toplantıda hazır olduğu görüldü. Haziran ayı karar tutanaklarının birer örneği meclis üyelerine dağıtıldı ve hatasız olduğu tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. KONU: İmar Komisyonunun 4 Nolu Raporunun Görüşülmesi KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar Komisyonunun 01.07.2016 tarihli müzekkeresinde belirtilen Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih 22 sayı kararı ile komisyona gönderilen UİP-15111,4 plan işlem numarası alınan, Karacaören Mahallesi 1656 ada 9, 10 ve 11 nolu parsellerin kat artırımı için hazırlanan imar tadilat planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebi, komisyonumuzca incelenmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Belediye Meclisince 03.06.2016 tarih 22 sayı ile komisyona gönderilen ve UİP-15111,4 plan işlem numarası alınan Karacaören Mahallesi 1656 ada 9, 10 ve 11 nolu parsellerin kat artırımı için hazırlanan imar tadilat planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması, Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclis’ e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. şeklindeki İmar Komisyon Raporu, 05.08.2016 tarihli Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir. KARAR:Erdoğan TOY, Mustafa ÇAPAR ve Mehmet Umut YÜCEL’ den oluşan İmar Komisyonunun 01.07.2016 tarih ve 4 sayılı raporu doğrultusunda ve Yıldız Planlama Hacer Burcu YÜCEER tarafından hazırlanan İmar tadilatı planının 1656 ada 9, 10 ve 11 nolu parseller için Ticari Alan + Konut Alanı olmasına, çekme Mesafesinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 18.maddenin 4.bentine uyulmasına, kat yüksekliğinin 10 kat olması, aynen kabulü şartıyla Karacaören 1656 nolu ada 9, 10 ve 11 nolu parsellerin kat adetinin 10 (on)’ a çıkarılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 
 

 

 
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
çok güzel
fena degil
kötü
 
Osmaniye Valiliği
TC Kimlik No
ÖSYM
Resmi Gazete
Başbakanlık
Telefon Rehberi
Kamu Denetçiliği Kurumu
   
 
         
        Dise İnternet Hizmetleri